หมวดหมู่

สวนสนุก Drayton Manor ขายให้กับบริษัทในยุโรปหลายล้านดีล ท่ามกลางความกลัวการปิดตัว

สวนสนุกอายุ 70 ​​ปี ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์จำนวนมากและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของโทมัสแลนด์ อยู่ในระยะการบริหารแล้วเป็นเวลาหลายเดือน