หมวดหมู่

จ้างงานมากกว่า 1,400 ตำแหน่ง หลังแบรนด์แฟชั่น Jacques Vert ล่มสลาย

บริษัทก่อตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการของ Jacques Vert และ Irisa Group‎ ในปี 2012