หมวดหมู่

Yodel บอกคนงานจะไม่ได้รับเงินสำหรับคริสต์มาสจนกว่าจะหลังปีใหม่

Union GMB เคยวิพากษ์วิจารณ์ Yodel ซึ่งเป็นเจ้าของโดยพี่น้อง Barclay มหาเศรษฐีที่ขอเงิน 0% สำหรับความซ้ำซ้อนและบังคับให้คนขับรถอิสระลงนามในสัญญาฉบับใหม่ที่เก็บไว้ที่ บริษัท เป็นเวลา 28 วัน