หมวดหมู่

Birds Eye นำ Findus Crispy Pancakes กลับคืนมาสำหรับ Pancake Day

ส่วนที่ยากจะลืมเลือนในวัยเด็กของอังกฤษ Birds Eye กำลังนำ Findus Crispy Pancakes อันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขากลับมา ทันเวลาสำหรับ Pancake Day