นางฟ้าหมายเลข 1142

หมายเลขแองเจิล

หมายเลข 1142 เป็นการรวบรวมการสั่นสะเทือนของหมายเลข 1 (ปรากฏสองครั้ง ขยายอิทธิพล) ผสมกับคุณลักษณะและพลังงานของหมายเลข 4 และหมายเลข 2หมายเลข 1เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ ความทะเยอทะยานและแรงจูงใจ การมุ่งไปข้างหน้าและความก้าวหน้า การเป็นผู้นำตนเองและความกล้าแสดงออก หมายเลข 1 ยังเกี่ยวข้องกับการสร้างการกระทำของเราเองด้วยความคิด ความเชื่อ และการกระทำของเรา และกระตุ้นให้เราก้าวออกจากเขตสบายของเราหมายเลข 1 ปรากฏสองครั้งสะท้อนกับปรมาจารย์หมายเลข 11. หมายเลข 11 สะท้อนถึงหลักการของเวทย์มนต์ ตรัสรู้ การแสดงออกถึงตัวตนและความอ่อนไหว การส่องสว่างและความเพ้อฝันเชิงสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจและสัญชาตญาณ อาจารย์หมายเลข 11 บอกเราว่าเพื่อเชื่อมต่อกับที่สูงขึ้นของเรา-ตัวตนคือการรู้และใช้ชีวิตของเรา หมายเลข 4สอดคล้องกับการทำงานอย่างต่อเนื่องไปสู่เป้าหมายและแรงบันดาลใจ ความจริงและความซื่อสัตย์ ความอดทนและการปฏิบัติจริง ระบบและระเบียบ การสร้างรากฐานที่มั่นคง และความกระตือรือร้นควบคู่ไปกับความมุ่งมั่น หมายเลข 4 เกี่ยวข้องสู่ความหลงใหลและแรงผลักดันในชีวิตของเรา หมายเลข 2 ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของความเป็นคู่และการค้นหาความสมดุล การเป็นหุ้นส่วนและความสัมพันธ์ การทูตและการปรับตัว ความอ่อนไหว และความเสียสละหมายเลข 2ยังสะท้อนด้วยศรัทธาและความไว้วางใจและ รับใช้เป้าหมายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณ และ เชื่อมต่อกับนางฟ้าของคุณ และอาณาจักรเทวทูต มีศรัทธาและไว้วางใจว่าทูตสวรรค์ของคุณได้ยินคุณและห้อมล้อมคุณด้วยความรัก แสงสว่าง และการสนับสนุน
เทวดาหมายเลข 1142 ขอให้คุณมีศรัทธา ความไว้วางใจ และความหวัง เนื่องจากมีสิ่งที่ดีและใหม่บนขอบฟ้าที่คุณยังมองไม่เห็น
หมายเลข 1142 เกี่ยวข้องกับหมายเลข 8 (1+1+4+2=8) และ Joanne
อาลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

บทความที่น่าสนใจ